Pacheco’s syge er en meget smitsom og meget dødelig sygdom, der ses hos mange papegøjefugle. Pacheco’s forårsages af et herpesvirus, der angriber fuglens lever og giver akut leversvigt og død.

Symptomer: Det typiske sygdomsforløb for Pacheco’s syge er, at fuglen virkede fuldstændig rask den ene dag; og næste dags morgen er den enten død eller meget afkræfet og svag. Når leveren svigter går det stærkt. Der kan ses grønlig/gullig diarrhoe, forpjuskede fjer, en forøget udskillelse af urin samt øget væskebehov.

Forebyggelse og behandling: Der er ingen effektiv behandling; det vil primært dreje sig om intensiv pleje af fuglen i dens sidste timer; evt. aflivning. Man har mistænkt conurer for at være bærere af Pacheco’s; men idag mener man, at alle papegøjefugle kan være raske smittebærere. Hvis man anskaffer sig en ny fugl i sin voliere, og denne viser sig at være rask smittebærer, risikerer man et udbrud af Pacheco’s syge i sin fuglebestand. Udbruddet kan tildels bremses ved behandling med antibiotika af endnu ikke syge fugle – kontakt din dyrlæge. Da sygdommen er så hurtigt fremskridende diagnosticeres Pacheco’s syge som regel først ved en obduktion.