Posts Tagged "opdræt"

Papegøjers biologi

Papegøjers biologi

Synet Papegøjer er, ligesom fugle generelt, “øjendyr”. Fuglene har de største øjne i forhold til deres størrelse blandt alle hvirveldyrene, og de er oftest de fleste pattedyr overlegne hvad synet angår. De mindre fuglearter har de relativt største øjne. Papegøjers…

Syge unger og ungfugle

Syge unger og ungfugle

Vi kender alle det kedelig syn, der ind imellem optræder, når fuglene yngler: der ligger en eller flere døde unger i reden, eller der dør nogle unger, efter at de har forladt reden. I nogle tilfælde bliver man opmærksom på…