Posts Tagged "fældning"

Papegøjers biologi

Papegøjers biologi

Synet Papegøjer er, ligesom fugle generelt, “øjendyr”. Fuglene har de største øjne i forhold til deres størrelse blandt alle hvirveldyrene, og de er oftest de fleste pattedyr overlegne hvad synet angår. De mindre fuglearter har de relativt største øjne. Papegøjers…